ilu img

Info o postižení

Nabízíme péči

  • dětem se sluchovým postižením – v mateřské a základní škole
  • dětem s vadami řeči – v mateřské škole, základní škole a základní škole speciální
  • dětem s poruchami autistického spektra – v mateřské škole, základní škole a základní škole speciální
  • dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením – v základní škole speciální

Každé dítě u nás umístěné musí mít doporučení příslušného školského poradenského zařízení (ŠPZ) speciálně pedagogického centra (SPC)  na daný školní rok a do konkrétní školy:

Speciálně pedagogická centra nabízejí komplexní poradenskou, pedagogickou, psychologickou péči klientům se zdravotním postižením i jejich rodinám.

Kontakty na příslušná speciálně pedagogická centra – dostupná v okolí