ilu img

Aktuality

Zápisy na rok 2017/2018

mateřská škola

kriteria prijeti do MS na rok 20172018 (pdf)

základní škola

kriteria prijeti do ZS na rok 20172018 (pdf)

školní družina

kriteria prijeti do SD na 20172018 (pdf)

 

Od 1. září 2016 Vám se starostmi s Vašimi dětmi poradí, pomůže naše nové Školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog: Mgr. Petra Krysová (vedoucí pracoviště a současně i preventista rizikového chování)  a školní psycholog PhDr. Božena Jeřábková.

Pracovní doba: 8.15 – 12.00, pondělí až pátek.