ilu img

Opis_stejnopis vysvědčení

Vydání opisu_stejnopisu vysvědčení se řídí směrnicí:

Směrnice o vydání stejnopisu_opisu vysvědčení_2021 (pdf)

K vydání opisu_stejnopisu vysvědčení je potřeba si stáhnout, vyplnit, podepsat  tuto žádost a zaslat na adresu školy poštou nebo elektronicky popřípadě doručit osobně do podatelny školy.

Žádost o vydání stejnopisu opisu vysvědčení (pdf)