ilu img

Info o postižení

Nabízíme péči

  • dětem se sluchovým postižením – v mateřské a základní škole
  • dětem s vadami řeči – v mateřské škole, základní škole a základní škole speciální
  • dětem s poruchami autistického spektra – v mateřské škole, základní škole a základní škole speciální
  • dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením – v základní škole speciální

Každé dítě u nás umístěné musí mít doporučení příslušného speciálně pedagogického centra na daný školní rok!

Speciálně pedagogická centra nabízejí komplexní poradenskou, pedagogickou, psychologickou péči klientům se zdravotním postižením i jejich rodinám.

Kontakty na příslušná speciálně pedagogická centra – dostupná v okolí