ilu img

projekt Šablony III.

Publicita projektu:  Šablony III_publicita (pdf)

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Podpora polytechnického vzdělávání II.

Název projektu EN: Support of polytechnical education II.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na témata: personální podpora, osobnostně profesní

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Konkrétně: vzděláme paní učitelky ze školky i ze školy v tématech polytechnického vzdělávání, ve škole povedeme doučování pro potřebné žáky ohrožené neúspěchem, dále klub podporující extrakurikulární vzdělávání.  Ve škole a školce připravíme a zrealizujeme projektové dny, které propojí výuku s praktickým životem, pro MŠ nakoupíme další nové ICT vybavení a posílíme nový způsob vyučování.

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Datum ukončení: 31. 1. 2023

Finanční plán: 571 303,00 Kč