ilu img

projekt Šablony I.

OP VVV (pdf) – propagační leták projektu

Projekt, který realizovala naše škola:

Rozvoj a podpora vzdělávání v MŠ, ZŠ a DD Ivančice, p.o.

Název projektu: Rozvoj a podpora vzdělávání v MŠ, ZŠ a DD Ivančice, p.o.
Zkrácený název projektu: Rozvoj a podpora vzdělávání
Číslo operačního programu:02
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Číslo výzvy: 02_16_022

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. V průběhu projektu škola vzdělá všechny učitelky z MŠ, ZŠ i ZŠS v oblastech osobnostně profesního rozvoje, čtenářské i matematické pregramotnosti, čtenářské gramotnosti, individualizace předškolního vzdělávání. Učitelky mateřské školy si vymění zkušenosti s kolegyněmi z jiné mateřské školy, mateřská škola uspořádá cyklus setkání pro rodiče s odborníky na aktuální vzdělávací  témata a základní škola otevře odpolední klub zábavné logiky a deskových her podporující výsledky žáků v klíčových kompetencích. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. července 2017
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. června 2019
Rozpočet projektu celkem: 646 908,- Kč, z toho příspěvek Unie: 549 871,79 Kč

Základní informace o projektu (pdf)