ilu img

EU peníze školám

Inovace výuky prostřednictvím ICT v Ivančicích 

Název projektu: Inovace výuky prostřednictvím ICT v Ivančicích
Zkrácený název projektu: Inovace výuky
Číslo operačního programu: CZ 1.07
Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 21

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. května 2010
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.října 2013
Rozpočet projektu celkem: 536 023,- Kč

Základní informace o projektu (pdf)