ilu img

Čtenářské dílny

Čtenářské dílny pro žáky se zdravotním postižením – projekt podpořený z prostředků OP VK – výzva č.56

Čtenářské dílny pro žáky se zdravotním postižením (pdf)