ilu img

LOGO projekt 2016

LOGO projekt 2016

Zapojili jsme se do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 s naším projektem: LOGOHRÁTKY – herní podpora komunikačního rozvoje dětí se zdravotním postižením, a to vadami řeči, sluchovým a autismem. 

Výstupy projektu – materiály pro pedagogy i rodiče:

LOGOHRÁTKY_výstupy projektu (pdf) – obecně

Logohry_ výstup_ projektu_MŠ_2016 (pdf)

Ranní_logohrátky_výstup_projetu_MŠ_2016 (pdf)

Logokatalog_výstup_projektu_MŠ_2016 (pdf)