ilu img

LOGO projekt 2013

Zapojili jsme se do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 s naším projektem: Logopedická péče v mateřské škole pro děti se zdravotním postižením, a to sluchovým, vadami řeči a autismem novými technologiemi pro děti 21. století. 

Výstupy projektu – materiály nejen pro rodiče:

 

Závěrečná zpráva projektu: