ilu img

Etická výchova 2016

Etická výchova

Zapojili jsme se do Rozvojového programu rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 s naším projektem: Etická výchova příběhem a zážitkem.

Etickou výchovu učíme s chutí (pdf) … zveřejněno v Učitelských novinách

72 hodin dobrovolnické práce  (pdf) … zveřejněno v Zrcadle