ilu img

Učitelky_1718

  Poznámka – vše je v docu – abyste mohly vpisovat, pokud se Vám to “rozjede”?

Třídní učitelka:

 1. EDUKAČNÍ PLÁN PRO SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKOU PÉČI (doc)
 2. Záznam žáka_1718_vzor (doc)
 3. Individuální vzdělávací plán – nový formulář 2017-2018 (doc)
 4.  IVP-vzor (doc)
 5. Individuální vzdělávací plán – nový formulář 2017-2018
 6. IVP – seznam žáků
 7. IVP – VZOR PRO UČITELE
 8. identifikátor znevýhodnění
 9. Školní_řád od 1 9 2017
Poznámka k IVP:V novém formuláři IVP jsou tyto změny: není kolonka vzdělávací program, platnost doporučení, vstupní pedagogická diagnostika, kompetence AP(další ped. pracovník), v tabulce s podpisy se nepíše třídní učitelka, ale jen třídní učitel. V závěru je vloženo hodnocení IVP (1x ročně).
Zákonným zástupcům: (mají to i ve své sekci)

Pro všechny:

 1. PLÁN CELOŠKOLNÍCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - verze ze 7.9.2017
 2. PLÁN CELOŠKOLNÍCH AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - verze z 1.9.2017
 3. Učební plán_Hravá škola_9_žáci_PAS, VŘ_aj
 4. Učební plán_Hravá škola_10_žáci se SP
 5. Učební plán_Nejhravější škola_Díl_I.
 6. Učební plán_Nejhravější škola-Díl II.
 7. Učitelé_1718 - excel – rozvrh
 8. ZS_2.st_1718   = - excel – rozvrh
 9. ZŠ_1.st_1718 = - excel – rozvrh
 10. Kopie – Rozvrh ZŠS s doplněnými předměty 30.8.2017 = - excel – rozvrh