ilu img

Základní škola speciální

Školní rok 2019/2020

Aktuálně škola uzavřena z důvodu mimořádných opatření.

Ve školním roce 2019/2020 jsme otevřeli 6 tříd základní školy speciální. 

Školní řád: 

Školní_řád od 1 9 2017 (pdf)

Základní škola speciální funguje jako „škola ve škole“, žáci mají vytvořeny optimální prostorové podmínky, zaručený individuální přístup ke vzdělávání s důrazem na sebeobsluhu a vytvoření pracovních návyků.

Školní vzdělávací program: Nejhravější škola zpracovaný podle RVP pro ZŠS s mottem: „Vytváříme příležitosti pro všechny,“ je zárukou hravé výuky s individuálním přístupem.