ilu img

Základní škola speciální

Školní rok 2022/2023

Trvá následující přístupnost budovy školy -  Vaše dítě přebírá před budovou paní asistentka a doprovází ho do šatny, třídy. Můžete se domlouvat i na konkrétní osobě, která bude právě Vaše dítě převádět. Jídlonosiče odnáší, přináší paní asistentka také. S vedoucí školní jídelny komunikujete přes telefon, SMS, e-mail.

Lze využívat výtah – příjezd k zadní části budovy a zvonit.

Prosíme o zdravé děti – bez teplot a jiných obtíží !!!!!

ŠKOLNÍ ŘÁD: Školní_řád od 1.9.2022 (pdf)

Základní škola speciální funguje jako „škola ve škole“, žáci mají vytvořeny optimální prostorové podmínky, zaručený individuální přístup ke vzdělávání s důrazem na sebeobsluhu a vytvoření pracovních návyků.

Školní vzdělávací program: Nejhravější škola zpracovaný podle RVP pro ZŠS s mottem: „Vytváříme příležitosti pro všechny,“ je zárukou hravé výuky s individuálním přístupem.