ilu img

Základní škola speciální

Změna v režimu přístupnosti budovy školy od 2.9.2020 -  Vaše dítě přebírá paní asistentka a doprovází ho do šatny, třídy. Můžete se domlouvat i na konkrétní osobě, která bude právě Vaše dítě převádět. Jídlonosiče odnáší, přináší paní asistentka také. S vedoucí školní jídelny komunikujete přes telefon, SMS, e-mail.

Všechno zvládáme.

ŠKOLNÍ ŘÁD:

Školní_řád od 1.9.2020(pdf)

Základní škola speciální funguje jako „škola ve škole“, žáci mají vytvořeny optimální prostorové podmínky, zaručený individuální přístup ke vzdělávání s důrazem na sebeobsluhu a vytvoření pracovních návyků.

Školní vzdělávací program: Nejhravější škola zpracovaný podle RVP pro ZŠS s mottem: „Vytváříme příležitosti pro všechny,“ je zárukou hravé výuky s individuálním přístupem.