ilu img

Základní škola speciální

Aktuálně:

Od 1. září 2016 Vám se starostmi s Vašimi dětmi poradí, pomůže naše nové Školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog: Mgr. Petra Krysová (vedoucí pracoviště a současně i preventista rizikového chování)  a školní psycholog PhDr. Božena Jeřábková.

Pracovní doba: 8.15 – 12.00, pondělí až pátek.

 

Školní řád: Školní_řád (pdf)

 

Funguje jako „škola ve škole“, žáci mají vytvořeny optimální prostorové podmínky, zaručený individuální přístup ke vzdělávání s důrazem na sebeobsluhu a vytvoření pracovních návyků.

Školní vzdělávací program: Nejhravější škola zpracovaný podle RVP pro ZŠS s mottem: „Vytváříme příležitosti pro všechny,“ je zárukou hravé výuky s individuálním přístupem.