ilu img

ŠVP ZV

Hravá škola podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání_ školní vzdělávací program pro žáky se sluchovým postižením, kteří mají desetiletou školní docházku:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání_10 ročníků_2020  (pdf) aktualizace 2020 zahrnuje možnost dálkové výuky a formativní hodnocení žáků. Obsahuje i minimální doporučené výstupy.

Souhlas  MŠMT k desetiletému školnímu vzdělávání: Souhlas MŠMT (pdf)

Hravá škola podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání_ školní vzdělávací program pro žáky , kteří mají devítiletou školní docházku:

Školní+vzdělávací+program+pro+základní+vzdělávání_9+ročníků (pdf) aktualizace 2020 zahrnuje dálkovou výuku a formativní hodnocení. Obsahuje i minimální doporučené výstupy.