ilu img

ŠVP ZV

Hravá škola podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání_ školní vzdělávací program pro žáky se sluchovým postižením, kteří mají desetiletou školní docházku:

HRAVÁ ŠKOLA_2016_10_1 (pdf)

Souhlas  MŠMT k desetiletému školnímu vzdělávání: Souhlas MŠMT (pdf)

Hravá škola podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání_ školní vzdělávací program pro žáky , kteří mají devítiletou školní docházku:

HRAVÁ ŠKOLA_9 (pdf)