ilu img

ŠVP ZV

Hravá škola podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání_ školní vzdělávací program pro žáky se sluchovým postižením, kteří mají desetiletou školní docházku:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání_10. ročníků_1.9.2018  (pdf)

Souhlas  MŠMT k desetiletému školnímu vzdělávání: Souhlas MŠMT (pdf)

Hravá škola podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání_ školní vzdělávací program pro žáky , kteří mají devítiletou školní docházku:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání_9 ročníků_1.9.2018 (pdf)

 

HRAVÁ ŠKOLA_9 (pdf)