ilu img

Zápis ŠKOLNÍ DRUŽINA 2022-23

  Máte zájem umístit své dítě – žáka naší školy ve školním roce 2O22 – 23 do školní družiny?

Svůj zájem je potřeba doložit vyplněním žádosti o přijetí nejpozději do ………

Neprobíhá zápis, žádosti jsou posuzovány jednotlivě a je z nich sestaven žebříček žáků. – z něj bude přijato na školní rok 2022 – 2023 30 žáků.

Kritéria přijet-í jsou zveřejněna viz níže a pouze kritéria rozhodují o přijetí či nepřijetí.

Ve Vašem zájmu doporučujeme se kritériím věnovat a některé skutečnosti doložit nějakým dokumentem popřípadě Vaším osobním prohlášením.

Chcete se na něco zeptat? Pište na: spec.sk.iva@volny.cz

Vyplněnou žádost o přijetí a případné další dokumenty, kterými dokládáte potřebnost družiny pro Vaše dítě, můžete:

  1. nascenované zaslat na adresu: spec.sk.iva@volny.cz
  2. jako listovní zásilku zaslat na adresu: MŠ a ZŠ Ivančice, p.o., Široká 484/42, 664 91 Ivančice
  3.  doručit osobně či vhodit do schránky u školy z ulice Za Ústavem.

Dokumenty:

Kritéria přijetí ŠD 22_23  (pdf)

přihláška ŠD 20222023 (pdf)