ilu img

ZÁPISY NA ROK 2022-2023

Zápisy na školní rok 2022- 2023 byly ukončeny. I v průběhu školního roku lze na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení příslušného speciálně pedagogického centra umožnit přestup do naší školy. Do naplnění kapacity.

Přijímáme žáky do základní školy a základní školy speciální.

Přijímáme děti k předškolnímu vzdělávání.

Přijímáme žáky k zájmovému vzdělávání – do školní družiny.

 

Více informací najdete v dalších záložkách.