ilu img

Zájemci o praxi

Praxe asistentů pedagoga – zajišťujeme bez problémů.

Praxe studentů SŠ a VŠ ve školním roce 2019/2020

Informace pro zájemce o praxi surdopedickou – nemůžeme naplnit zájem – v naší škole máme pouze jednu třídu pro žáky se sluchovým postižením!!

Pedagogickou praxi můžete v našem zařízení vykonat ve vybraných třídách mateřské školy (vady řeči, více vad), základní školy (vady řeči a jedna třída se sluchovým postižením) a vybraných třídách základní školy speciální (více vad).

Nepovolujeme praxe ve třídách určených dětem s poruchami autistického spektra (většina tříd).

Vždy upřednostňujeme praxe déletrvající (aspoň souvislý týden).

Sociální praxi můžete naplnit především jako asistent ve vybraných třídách základní školy speciální nebo na internátě školy.
Vyhrazujeme si právo výběru studenta na praxi.
Upřednostňujeme praxe déletrvající (aspoň souvislý týden).

Kontakt pro zprostředkování praxe:

spec.sk.iva@volny.cz

miroslava.krupalova@specskiva.cz