ilu img

Zájemci o praxi

Praxe ve školním roce 2022/2023 jsou možné. Prosíme, zamlouvejte si praxi elektronicky – e-mail níže.

Podmínkou praxe je absence jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění. Jinak nebude praxe umožněna, popřípadě ukončena.

Obecná informace:

Jsou možné praxe v mateřské škole, základní škole, základní škole speciální,  ve školní družině.

U dětí a žáků s vadami řeči, částečně u dětí a žáků s více vadami.

Upozorňujeme, že nemáme žádnou třídu pouze pro žáky se sluchovým postižením!!

Výjimečně povolujeme praxe ve třídách určených dětem s poruchami autistického spektra (většina tříd).

Vždy upřednostňujeme praxe déletrvající (aspoň souvislý týden).

Kontakt pro zprostředkování praxe:

spec.sk.iva@volny.cz

miroslava.krupalova@specskiva.cz