ilu img

Zájemci o praxi

Praxe studentů SŠ a VŠ ve školním roce 2018/2019

Aktuální informace pro zájemce o praxi surdopedickou – do konce školního roku 2018/2019 neumožňujeme!!! Jsme vytíženi zájemci.

Pedagogickou praxi můžete v našem zařízení vykonat ve vybraných třídách mateřské školy, základní školy a vybraných třídách základní školy speciální u dětí s postižením sluchovým, vadami řeči nebo kombinovaným postižením.

Nepovolujeme praxe ve třídách určených dětem s poruchami autistického spektra.

Přetrvává velký zájem o “surdo” praxe, kterým nemůžeme z kapacitních důvodů v plném rozsahu vyhovět. Dětí se sluchovým postižením je v naší škole malá část. Proto doporučujeme včasnou rezervaci. Upřednostňujeme praxe déletrvající (aspoň souvislý týden).

Sociální praxi můžete naplnit především jako asistent ve vybraných třídách základní školy speciální nebo v dětském domově.
Vyhrazujeme si právo výběru studenta na praxi.
Upřednostňujeme praxe déletrvající (aspoň souvislý týden).

Kontakt pro zprostředkování praxe:

spec.sk.iva@volny.cz

miroslava.krupalova@specskiva.cz