ilu img

Zájemci o praxi

Aktuální sdělení: vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným v souvislosti s epidemií koronaviru neumožňujeme v našem zařízení vykonávat žádné praxe.

Nerezervujeme ani praxe na rok 2020/2021 – nevíme jaká bude situace a stanovené podmínky.

Pokud jsme se na praxi na rok 2020/2021 již domluvili – nemusí se tato praxe uskutečnit – opět vzhledem k mimořádným opatřením.

 

Praxe studentů SŠ a VŠ  a asistentů pedagoga ve školním roce 2019/2020 byly ukončeny.


Obecná informace:

Jsou možné praxe v mateřské škole, základní škole, základní škole speciální, na internátě, ve školní družině.

U dětí a žáků s vadami řeči, částečně u dětí a žáků s více vadami.

Upozorňujeme, že na surdopedické praxe máme velmi omezenou kapacitu z důvodu nízkého počtu žáků s tímto zdravotním handicapem. Doporučujeme na surdo praxe kontaktovat jiné školské zařízení.

Nepovolujeme praxe ve třídách určených dětem s poruchami autistického spektra (většina tříd).

Vždy upřednostňujeme praxe déletrvající (aspoň souvislý týden).

Kontakt pro zprostředkování praxe:

spec.sk.iva@volny.cz

miroslava.krupalova@specskiva.cz