ilu img

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatně své služby žákům, rodičům a pedagogům.   Působení  ŠPP vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, k nimž patří zejména:

Kontakt:

Mgr. Petra Krysová (vedoucí pracoviště a současně i preventista rizikového chování)

Mgr. Irena Kučerová (psycholog )

tel.: 546 451 931 – linka do školy, kde Vás přepojí

Datová schránka: hj7xe96

Další informace:

Školní poradenské pracoviště (pdf)

Školní poradenské pracoviště – charakteristika (pdf)