ilu img

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatně své služby žákům, rodičům a pedagogům.   Působení  ŠPP vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, k nimž patří zejména:

Zástupkyně ředitelky, speciální pedagog, školní metodik prevence:      Mgr. Petra Krysová

Konzultační hodiny:

xxxxxx

Školní psycholog: PhDr. Božena Jeřábková

Konzultační hodiny:

xxxxxxxxxxxxxxxx 

(konzultace po telefonické nebo osobní domluvě – dle potřeby)

Tel. 546 451 042, 720 978 383

e-mail: spp@specskiva.cz

Datová schránka: hj7xe96

Další informace: 

xxxxxxx (pdf)

Školní poradenské pracoviště – charakteristika  (pdf)