ilu img

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatně své služby žákům, rodičům a pedagogům.   Působení  ŠPP vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, k nimž patří zejména:

Od 1. září 2016 Vám se starostmi s Vašimi dětmi poradí, pomůže naše nové Školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog: Mgr. Petra Krysová (vedoucí pracoviště a současně i preventista rizikového chování)  a školní psycholog PhDr. Božena Jeřábková.

Pracovní doba: 8.15 – 12.00, pondělí až pátek.

Kontakt:

tel.: 546 451 931

Datová schránka: hj7xe96

Další informace:

Školní poradenské pracoviště (pdf)

Školní poradenské pracoviště – charakteristika (pdf)