ilu img

Školní družina

Přerušení provozu školní družiny v 2. pololetá roku 2020/2021_rozhodnutí Jmk: priloha_868571503_0_16094_2021_Ivančice přeruš. MŠ ŠD (pdf)

Školní družina - doba provozu:

  • ranní družina 7.00 – 7.45
  • odpolední družina: 12.00 – 15.30

Novinka:

  • děti, které chodí do družiny (ranní i jenom odpolední),  mají šatnu přímo pod družinou
  • v hlavní šatně budou mít pouze malé skříňky na věci do tělocviku
  • důvodem je nemíchání odpoledního provozu školy, zabezpečení budovy

Ve školním roce 2020/2021 pokračují čtenářské kluby  – hrazené z projektu Šablony II (ESF – evropské fondy).

Kritéria přijetí do ŠD na školní rok 2021/2022: Kritéria přijetí žáků do ŠD v roce 2021_2022 (pdf)

Přihláška – ke stažení a vyplnění:   Přihláška_školní družina_2021_2022 (pdf)

Školní vzdělávací program:   Hrava druzina_1920 (pdf)

Vnitřní řád: Vnitřní řád školní družiny _1.9.2020 (pdf)