ilu img

Školní družina

 AKTUÁLNĚ:

Kritéria přijetí na rok 2019/2020:

Kritéria přijetí žáků do ŠD na školní rok 20192020 (pdf)

Posláním školní družiny je vytvořit ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytnout speciálně pedagogický přístup. Zajistit dostatek odpočinku, relaxace, spontánních aktivit a zabezpečit rozvíjející zájmové činnosti. Dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví.

Školní vzdělávací program:  Hravá družina_od_1.9.2016 (pdf)

Vnitřní řád:  Vnitřní řád školní družiny  (pdf)