ilu img

Školní družina

AKTUÁLNĚ:

Kritéria přijetí na rok 2017/2018:

Kritéria přijetí do ŠD na 20172018 (pdf)

Přerušení provozu v 2. pololetí 1016/2017

Preruseni_provozu_SD_2016_2017_2_pololeti (pdf)

Posláním školní družiny je vytvořit ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytnout speciálně pedagogický přístup. Zajistit dostatek odpočinku, relaxace, spontánních aktivit a zabezpečit rozvíjející zájmové činnosti. Dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví.

Školní vzdělávací program:  Hravá družina_od_1.9.2016 (pdf)

Vnitřní řád:VŘ ŠD_ platnost od 1.2.2017