ilu img

Mateřská škola

Školní rok 2021/2022

Únor 2022 – MŠ v provozu.

Proběhlo:

Od 17.1.2022 byl omezen provoz MŠ viz příloha:

 

Další informace:

Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem ve věku od 3 do 6 let. Do MŠ lze nastoupit už ve dvou letech dítěte. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí.

Řád MŠ a další dokumenty: 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět:

  • xxxxxx  (doc) změna od 1.9. 2021