ilu img

Mateřská škola

Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace, Široká 484/42, 664 91 Ivančice

nabízí pro školní rok 2017/2018 ještě volná místa pro děti

  • ve třídě „logopedické“ – pro děti s vadami řeči
  • ve třídě „autistické“ – pro děti s poruchami autistického spektra
  • je možné i zařazení dítěte s jiným druhem zdravotního postižení

Podmínkou je doporučení příslušného školského poradenského zařízení (SPC) a odborného lékaře.

Nabízíme speciálně pedagogickou péči, menší kolektiv dětí, individuální přístup a přátelské prostředí.

Více na tel.: 725 961 069

Naše MŠ

Nabízí výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním postižením sluchovým, vadami řeči nebo poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 6 let. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ s mottem: „ Vytváříme příležitosti pro všechny,“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí.

Naše školka je na facebooku ( na přání rodičů odděleně od “velk锚koly):  

Facebook ŠKOLKA MŠ, ZŠ  a  DD, Ivančice   (klikněte na odkaz)

Aktuální sdělení: 

Školka zahajuje provoz v pondělí 4. září 2017 v 7.00. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby se dostavili do hlavní budovy do kanceláře vedoucí školní jídelny k podpisu smlouvy o stravování.

Základní škola zahajuje vyučování až 11.září 2017 (kvůli prázdninové rekonstrukci).

Těší se na Vás paní učitelky a asistentky v mateřské školičce!

Prezentace o naší MŠ:

MŠ_ PREZENTACE_1314 (pdf)

Řád MŠ: 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět: