ilu img

Mateřská škola

Přerušení provozu MŠ  v 2. pololetí 2020/2021_rozhodnutí Jmk: priloha_868571503_0_16094_2021_Ivančice přeruš. MŠ ŠD (pdf)

KARANTÉNA – UKONČENA – 1.2. 2021 – FUNGUJEME

DALŠÍ INFORMACE:

základní údaje o škole k 1. 9. 2020 (pdf) – představuje se celá naše škola v roce 2020/2021

 Základní informace_školní rok 2020_2021 (pdf)- co by Vás mohlo zajímat – škola celkově

Novinky_2020_2021 (pdf)- co nového celkově ve škole v roce 2020/2021

Informace_mateřská škola (pdf) – určeno pouze pro rodiče, zákonné zástupce dětí v MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (pdf)

Naše MŠ

Nabízí výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním postižením sluchovým, vadami řeči nebo poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 6 let. Do MŠ lze nastoupit už ve dvou letech dítěte. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ s mottem: „ Vytváříme příležitosti pro všechny,“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí.

Řád MŠ a další dokumenty: 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět: