ilu img

Mateřská škola

Zápis na školní rok 2019/2020 se bude konat dne 10. května 2019 od 8.00 do 15.00

Pozvánka k zápisu do mateřské školy_2019 (pdf)

Nezapomeňte rodný list dítěte. Dopředu si můžete objednat čas, kdy budeme připravení jen pro Vás – na telefonu: 546 451 931.

 Zahájení školního roku 2018/2019

3. září 2018, provoz od 7.00 do 15-30

Kritéria přijetí do MŠ na školní rok 2018/2019: kritéria přijetí do MŠ na 20182019 (pdf)

Naše MŠ

Nabízí výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním postižením sluchovým, vadami řeči nebo poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 6 let. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ s mottem: „ Vytváříme příležitosti pro všechny,“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí.

Řád MŠ a další dokumenty: 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět: