ilu img

Mateřská škola

Mateřská škola zahajuje provoz po prázdninách 2. září 2019.

Ve školním roce 2019/2020 máme otevřené 3 třídy – všechny pro děti se zdravotním postižením.

Těší se  na Vás 6 paní učitelek a 4 paní asistentky, které se Vaše děti postarají každý pracovní den od 7.00 do 16.00.

Vzhledem k zajištění bezpečnosti vašich dětí – při vstupu zvoňte – bílé dveře.

 

Naše MŠ

Nabízí výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním postižením sluchovým, vadami řeči nebo poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 6 let. Do MŠ lze nastoupit už ve dvou letech dítěte. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ s mottem: „ Vytváříme příležitosti pro všechny,“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí.

Řád MŠ a další dokumenty: 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět: