ilu img

Mateřská škola

ŠKOLKA OPĚT OTEVŘENÁ!!

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních  umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách 

  • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
  • dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

Více info na: http://specskiva.cz/pro-verejnost/ 

Přerušení provozu MŠ  v 2. pololetí 2020/2021_rozhodnutí Jmk: priloha_868571503_0_16094_2021_Ivančice přeruš. MŠ ŠD (pdf)

DALŠÍ INFORMACE:

Naše MŠ Nabízí výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním postižením sluchovým, vadami řeči nebo poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 6 let. Do MŠ lze nastoupit už ve dvou letech dítěte. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace. Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ s mottem: „ Vytváříme příležitosti pro všechny,“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí. Řád MŠ a další dokumenty: 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět: