ilu img

Mateřská škola

Mateřská škola zahajuje provoz po prázdninách 24. srpna 2020 v 7.00 – těšíme se na Vás!

V době od 1.července do 21. srpna 2020 provoz mateřské školy se souhlasem zřizovatele – přerušen.

Školní rok 2020/2021 ukončen 30.6.2020

Aktuálně -11.5.2020

Od 11.5.2020 je v provozu na základě zájmu rodičů jedna dětská skupiny, a to od 7.00 do 16.00. Více informací najdete na  záložce Rodiče – Korovinarové uzavření školy.

Inspiraci – co doma s dětmi najdete na  inspirace

 

Starší informace:

Přerušení_provozu_MŠ_2019_2020_1.pol (pdf) – říjen 2019 

Ve školním roce 2019/2020 máme otevřené 3 třídy – všechny pro děti se zdravotním postižením.

Těší se  na Vás 6 paní učitelek a 4 paní asistentky, které se Vaše děti postarají každý pracovní den od 7.00 do 16.00.

Vzhledem k zajištění bezpečnosti vašich dětí – při vstupu zvoňte – bílé dveře.

 

Naše MŠ

Nabízí výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním postižením sluchovým, vadami řeči nebo poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 6 let. Do MŠ lze nastoupit už ve dvou letech dítěte. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ s mottem: „ Vytváříme příležitosti pro všechny,“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí.

Řád MŠ a další dokumenty: 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět: