ilu img

Mateřská škola

 Zahájení školního roku 2018/2019

3. září 2018, provoz od 7.00 do 15-30

Kritéria přijetí do MŠ na školní rok 2018/2019: kritéria přijetí do MŠ na 20182019 (pdf)

Naše MŠ

Nabízí výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním postižením sluchovým, vadami řeči nebo poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 6 let. Zajišťuje dle potřeb dítěte individuální logopedickou péči nebo rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní komunikace.

Školní vzdělávací program „ Hravý svět“ s mottem: „ Vytváříme příležitosti pro všechny,“ zpracovaný podle RVP pro PV je zárukou hravého a činnostního přístupu k rozvoji dětí.

Řád MŠ: 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hravý svět: