ilu img

E-mailové adresy

VEDENÍ ŠKOLY

Ing. Marta Špalková – ředitelka školy – marta.spalkova@specskiva.cz

PaedDr. Miroslava Křupalová – zástupkyně ředitelky – miroslava.krupalova@specskiva.cz

Mgr. Petra Krysová – školní speciální pedagog, vedoucí ŠPP - petra.krysova@specskiva.cz

Mg. Irena Kučerová – psycholog – irena.kucerova@specskiva.cz

 UČITELKY ZŠ a ZŠS 2018_2019

Mgr. Hana Grossová – učitelka – hana.grossova@specskiva.cz

Mgr. Krysová Petra – učitelka – petra.jerabkova@specskiva.cz

Mgr. Morávková Petra – učitelka  - petra.moravkova@specskiva.cz

Ing. Lucie Špalková – učitelka – lucie.spalkova@specskiva.cz

Mgr. Hana Schwarzová – učitelka – hana.schwarzova@specskiva.cz

Mgr. Věra Musilová – učitelka – vera.musilova@specskiva.cz

Mgr. Božena Svobodová – učitelka – bozena.svobodova@specskiva.cz

Mgr. Ludmila Marková – učitelka – ludmila.markovaova@specskiva.cz

Mgr. Marta Kvasničková – učitelka – marta.kvasnickova@specskiva.cz

Mgr. Eva Lacinová – učitelka – eva.lacinova@specskiva.cz

Mgr. Jiřina  Smejkalová– učitelka – jirina.smejkalova@specskiva.cz

Mgr. Martina Hájková – učitelka  -  martina.hajkova@specskiva.cz

Mgr. Dana Schořová – učitelka - dana.schorova@specskiva.cz

Mgr. Miroslava Šotová – učitelka - miroslava.sotova@specskiva.cz

Mgr. Květa Valsová – učitelka -kveta.valsova@specskiva.cz

UČITELKY MŠ 2018_2019

Bc. Blanka Pekárková – vedoucí učitelka – blanka.pekarkova@specskiva.cz

Mgr. Jana Musilová – učitelka – jana.musilova@specskiva.cz

Mgr. Eva Hošková– učitelka – eva.hoskova@specskiva.cz

Olga Pauzová -– učitelka – olga.pauzova@specskiva.cz

Mgr. Pavlína Křečková– učitelka – pavlina.kreckova@specskiva.cz

VYCHOVATELKY  INTERNÁTU 2018_2019

Bc. Lenka  Věchetová – vychovatelka –lenka.vechetova@specskiva.cz

Bc. Martina Melkusová- vychovatelka - martina.melkusova@specskiva.cz

ŚKOLNÍ DRUŽINA 2018_2019

Mgr. Iveta  Kubášková– vychovatelka – iveta.kubaskova@specskiva.cz

Mgr. Iva Hubená- vychovatelka - iva.hoferkova@specskiva.cz