ilu img

Kontakty

725 961 069 – ředitelka Ing. Marta Špalková

725 961 134 – zástupce ředitelky – PaedDr. Miroslava Křupalová

720 978 383 – vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Petra Krysová

725 961 254 – Dětský domov

546 451 931 – pevná linka

777 572 070 – kancelář ředitelky

spec.sk.iva@volny.cz – školní e-mail

hj7xe96 – datová schránka