ilu img

Celoškolní celoroční projekty

Život různých subjektů v rámci celého zařízení spojuje během celého školního roku společný celoškolní celoroční projekt, který je zdrojem společných zážitků. Na jejich realizaci se podílí děti, jejich rodiče i všichni zaměstnanci školy.
Mají tradici od školního roku 2003/2004.

Letos to je ČESKOSLOVENSKO 100

Projekty k nahlédnutí