ilu img

Historie školy

Budova školy byla postavena za pouhý rok a otevřena na podzim roku 1894. Od té doby slouží (s výjimkou obou světových válek) výhradně ke vzdělávání dříve „dětí hluchoněmých“ nyní dětí se sluchovým postižením. Od roku 2005 se do školy zařazují i děti s jiným typem postižení než pouze sluchovým.

Od roku 2016 probíhá rozsáhlá rekonstrukce školy.

2016 – výměna elektroinstalace I. část – hlavní rozvody a přízemí

2017 – výměna elektroinstalace II. část – zbytek budovy

2018 – sanace budovy, výměna oken, fasáda zadní část budovy, parkoviště

Historie školy (pdf)

Prezentace zpracovaná k příležitosti 120. výročí školy 1894 – 2014: 

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov (pdf)