ilu img

Dokumenty školy

V dalších odkazech najdete přehled našich celoročních celoškolních tematických projektů, dále výběr z historie školy, samozřejmě výroční zprávy od doby založení těchto www stránek a jiné dokumenty – např. zprávu České školní inspekce