ilu img

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Volební řád školská rada (pdf)

Zákon 49 (pdf)

Zákon 561 (pdf)