ilu img

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Ve školním roce 2015/2016 v naší škole pracuje Školská rada ve složení:

  • Mgr. Renata Abrahámová ( zástupce rodičů)
  • Roman Lysoněk (zástupce rodičů a předseda Školské rady)
  • Mgr. Petra Morávková (zástupce pedagogů)
  • Bc. Blanka Pekárková (zástupce pedagogů)
  • Mgr. Marta Kvasničková (zástupce pedagogů)
  • Mgr. Radek Musil (zástupce zřizovatele)
  • Mgr. Jitka Zemanová (zástupce zřizovatele)