ilu img

Školní rok 2022/2023

Vážení zákonní zástupci,

zde se budou postupně objevovat aktuální informace k novému školnímu roku.

ZAJÍMÁ VÁS, CO BUDE POTŘEBA KOUPIT DO ŠKOLY??

Dobrá rada – něco nakupte a něco si nechejte až po prvním kontaktu s paní učitelkou 1. září – poradí Vám, upřesní, ukáže. Věci nemusí být nové – podívejte se, co se z uplynulého školního roku může používat dál!

POZOR – PRVŇÁČCI MAJÍ SVOU ZÁLOŽKU!!!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – žáci vzdělávaní podle programu základní vzdělávání – bez mentálního postižení

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ – žáci vzdělávaní podle programu základní škola speciální (těžké zdravotní postižení spolu s mentálním středně těžkým postižením)

Další informace:

V souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. v platném znění škola kupuje všem žákům vzdělávaným ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami školní potřeby v hodnotě 100, – Kč na žáka – my na školní rok 2022/2023 kupujeme a předáme každému žákovi 1 objemný kancelářský šanon a balík rozdělovačů- na zakládání pracovních listů do vlastního portfolia a k tomu sadu zvýrazňovačů – na práci s textem nebo obrázky.