ilu img

Rozvrh a režim

Rozvrh základní školy 2018/2019:

Rozvrh hodin_I. stupeň_2018_2019 (pdf)

Rozvrh hodin _2. stupeň_2018_2019 (pdf)

Rozvrh základní školy speciální 2018/2019: 

Rozvrh_hodin_ZŠS_2018_2019 (pdf)

Režim dne ZŠ, ZŠS a internát 2018/2019 : Režim_dne_platný od 1.9.2015 (pdf) = stále platný

Další informace k režimu dne: Pokud mají žáci odpolední vyučování, dohled je zajištěn během celé polední přestávky. Po obědě odcházejí všichni žáci, kteří mají odpolední vyučování, s pedagogickým dohledem na relaxační pobyt na školní zahradě. 

Dohled v šatně je zajištěn do 14.10.

Provoz ve škole je do 16.00 – zvoňte na kancelář školy.