ilu img

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/2017: 

Prevence rizikového chování:

Plán celoškolních akcí 2016/2017: