ilu img

Organizace školního roku

 Volno ve škole

Oznamujeme, že ve dnech 29. a 30. října jsou ve škole podzimní prázdniny a ve dnech 31. října 2018, 1. listopadu a 2. listopadu je volno udělené ředitelkou školy.

V mateřské škole, školní družině a internátu je ve dnech 29. října až 2. listopadu přerušení provozu – se souhlasem zřizovatele – JmK

Organizace školního roku 2018/2019: 

Informace MŠMT: Organizace školního roku 2018_2019)(pdf)

Prevence rizikového chování: