ilu img

Organizace školního roku

 Základní údaje:

Základní informace_školní rok 2020_2021(pdf)

základní údaje o škole k 1. 9. 2020 (pdf)

Organizace školního roku 2020/2021: 

Informace MŠMT:  SPOI_2020_2021_final_ (pdf)

Plán akcí – předběžný:

Plan_celoskolnich_akci_2020_2021(pdf)

Prevence rizikového chování:

 PPŠ 2020-2021 (pdf)

Environmentální výchova:

 Plán_EVVO_rok_2020_2021  (pdf)