ilu img

Organizace školního roku

 Organizace školního roku 2017/2018: 

Informace MŠMT: Organizace školního roku 2017 (pdf)

Prevence rizikového chování:

Aktuálně:

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018! - v pátek 6.dubna 2018

Plán celoškolních akcí 2017/2018: