ilu img

Organizace školního roku

Základní údaje:

Základní údaje o škole k 1. 9. 2021(pdf)

Organizace školního roku 2020/2021: 

Informace MŠMT:  Organizace_skolniho_roku_2021_2022_v._r. (pdf)

Plán akcí – aktualizovaný naleznete v Bakalářích. 

Prevence rizikového chování:

xxx (pdf)

Environmentální výchova:

 xxx  (pdf)