ilu img

Třída paní učitelky Petry M.

Odkazy pro vyučování doma:

3. – 5. ročník    ČJ, MA, PRV, PŘV, VL, AJ          https://procvicovani-uciva.webnode.cz/ 

                                                                                https://zsbcupice.cz/pro-zaky/

                                                                                https://pripravy.estranky.cz/ – učíme online

  3. – 5. ročník ČJ    https://www.umimecesky.cz/ ¨

                                  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

                                  https://www.gramar.in/cs/

3. – 5.  ročník MA  https://www.umimematiku.cz/

                                 https://www.matika.in/cs/

                                 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

                                 https://skolakov.eu/matematika-2-trida

3. – 5. ročník  AJ (slovní zásoba, fráze, gramatika) https://www.umimeanglicky.cz/

3. ročník PRVOUKA  https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

5. ročník VLASTIVĚDA  http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-dejepis-5roc.html

5. ročník PŘÍRODOVĚDA http://www.rysava.websnadno.cz/Prirodoveda-5rocnik.html