ilu img

Dálková výuka

Vážení,

kdo to čtete – zatím necháváme tyto stránky v původní koronavirové podobě – jak budou potřeba – oživíme je.

 

26.6.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

všem Vám děkujeme za spolupráci při náročném úkolu – vyučování na dálku. Bez Vás by to nešlo!! Přejeme Vám i Vašim dětem krásné klidné prázdniny a těšíme se na setkání  1. září !

Vaše paní učitelky a Vaše škola

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

od středy 10. června 2020 organizujeme jednou týdně  konzultace pro žáky II. stupně základní školy

další termíny – středa 17. června 2020 a čtvrtek 25. června 2020

Pokyny:

 • žák musí přinést a odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem
 • žák musí být zdravý
 • sraz žáků na zahradě školy – v prostoru PUPy, tam na ně bude od 7.45 čekat pedagog
 • program 1. setkání – jak se učit – konzultace s psychologem školy
 • jak na výuku on-line – využití internetu při výuce na dálku – konzultace s koordinátorem IT ve škole
 • prosíme žáky, aby si přinesli do školy všechny sešity, které si vedli během výuky na dálku a nezapomeňte na svačinu!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

od 1. června 2020 otevíráme jednu školní skupinu

 • vzdělávací aktivity pro žáky základní školy od 8.00 do 11.40
 • vzdělávací aktivity pro žáky základní školy speciální od 8.00 do 10.45
 • vzdělávací aktivity probíhají ve třídě v přízemí školy, organizačně jsou zajištěny 4 – 5 pedagogy školy každý den (zaměřeno na individuální práci s žáky).

Příchod žáků do školy v době od 7.45 do 7.55 a vstup zelenými dveřmi. Žáky u vchodu osobně přebírá asistentka pedagoga. Podobně i při odchodu ze školy. Zákonní zástupci do budovy nevstupují. Podmínkou prvního vstupu do školy je podepsání čestného prohlášení. Samozřejmostí je dobrý zdravotní stav žáka.

Před budovou jsou připraveny lavičky na případné čekání.

Školní skupina_od 1.6.2020_rodičům  (pdf) dopis rodičům, kteří přihlásili žáka do školní skupiny

Je možné dodatečně do školní skupiny přihlásit další žáky, ALE  fyzicky budou zařazeni až od pondělí následujícího po přihlášení. K přihlášení využijte kontakty, které na školu a její pracovníky máte.

 

AKTUÁLNĚ_26.5.2020

Reagujeme na včerejší další uvolnění vlády – povolení osobní přítomnosti žáků ve škole. Rodiče obesíláme dopisy s bližšími informacemi a prosíme o návratky co nejrychleji, kvůli zajištění chodu školy.

ZŠ speciální (pdf) dopis zákonným zástupcům základní školy speciální

II. stupeň ZŠ (pdf) dopis zákonným zástupcům žáků II. stupně základní školy

I. stupeň ZŠ (pdf) dopis zákonným zástupcům žáků I. stupně základní školy - třídy pro autisty, žáky s více vadami

příloha_čestné_prohlášení (pdf) ke stažení – nutno podepsat před prvním vstupem do školky, školy – bude připraveno vytištěné u vchodu – žáci II. stupně ho musí mít u sebe!!!!!

Harmonogram uvolňování škol  (pdf) – přehled v tabulce

AKTUÁLNĚ_25.5.2020

Nebyla otevřena školní dopolední ani dopolední skupina pro žáky I. stupně – třídy s vadami řeči - z důvodu nezájmu zákonných zástupců popřípadě zájmu a následného odvolání zájmu. 

Ve všech třídách základní školy a základní školy speciální pokračuje výuka na dálku.

Ve škole trvá každý pracovní den služba ve sborovně u telefonu – 725 961 254 – telefon – pro rodiče, žáky – eventuálně zavoláme zpátky – od 8.00 do 12.00.

Dne 18.5. 2020 se konala pedagogická rada za 3. čtvrtletí, kde proběhlo hodnocení žáků, a to za přímou práci ve škole v období od 1-.2. 2020 do 12.3.2020, za spolupráci při výuce na dálku v období od 13.3. do 18.5.2020 s přihlédnutím k IT možnostem žáků a dále s přihlédnutím k výsledkům v 1. pololetí 2019/2020. Třídní učitelé zaslali tyto průběžné výsledky všem zákonným zástupcům obvyklým funkčním způsobem – e-mailem nebo dopisem poštou. Žákům, kteří nadstandardně spolupracují při výuce na dálku, byla udělena pochvala třídního učitele.

Na pedagogické radě bylo dohodnuto, že na konci školního roku 2019/2020 odevzdají učebnice pouze žáci posledního ročníku, všichni ostatní až v září 2020.  Výuka na dálku bude probíhat až do konce června 2020, v červnu bude zaměřena na opakování klíčového učiva  a případně na žákovské projekty.

Vysvědčení vydají zákonným zástupcům třídní učitelky ve dnech 25. – 30. června 2020 – vždy na základě osobní domluvy mezi třídním a zákonným zástupcem.

Od 11.5.2020 je v mateřské škole v provozu jedna dětská skupina, a to od 7.00 do 16.00. Děti přicházejí s rodičem v předem dohodnutý čas, dítě je předáno mezi dveřmi (rodič nevstupuje do budovy), a při předání je dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Odchod dítěte ze školky je podobným způsoběm opět v předem dohodnutou dobu. Všichni rodiče podepsali Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Během dne se o děti stará kolektiv učitelek a asistentek mateřské školy (střídají se) a podporu poskytují správní zaměstnanci školy (probíhá desinfekce ploch a hraček po svačině, po pobytu venku, po obědě v jídelně). Děti jsou vedeny k důkladnému mytí rukou opakovaně během dne. Nabízíme motivované herní činnosti a pokud počasí dovolí, většina aktivit probíhá na školní zahradě (i venkovní hračky a herní prvky se pravidelně každodenně desinfikují).

Nebyla otevřena skupina žáků pro přípravu na přijímací zkoušky na střední škole vzhledem ke vzdálenosti bydliště žáků od školy. příprava probíhá on lina a nabrala na intenzitě.

 

Stará informace:

Vážení rodiče,

sledujeme pokyny MŠMT a  v souladu s nimi jsme dnes obeslali všechny rodiče dětí  z mateřské školy a rodiče žáků s postižením vady řeči a sluchovým postižením z 1. stupně základní školy (v programu RVP ZV – nikoliv základní škola speciální) s žádostí o vyjádření zájmu či nezájmu o účast v

 • dětské skupině MŠ: od 11.5.2020
 • školní skupině ZŠ: od 25.5.2020

Dále jsme obeslali zákonné zástupce žáků závěrečného ročníku ZŠ, které čekají v měsíci červnu přijímací zkoušky na střední školu s  žádostí o vyjádření zájmu na pravidelné přípravě na přijímací zkoušky: od 11.5.2020

Jiné zákonné zástupce než zde uvedené nekontaktujeme, neboť ve všech ostatních případech je přímá účast ve škole až do konce školního roku 2019/2020 – zrušena. Pokračuje výuka na dálku.

Internát do konce školního roku 2019/2020 neotevíráme, nastavené hygienické podmínky (v příloze) nejsme aktuálně schopni realizovat.

Přílohy:

ochrana_zdravi_ms  (pdf) dokument MSMT – podmínky pro MŠ

ochrana_zdravi_zs  (pdf) dokument MŠMT – podmínky pro ZŠ

priloha_780003555_1_ochrana_zdravi_internát (pdf) dokument MŠMT – podmínky pro internát

Dopis rodičům_MŠ (pdf) dokument školy zaslaný zákonným zástupcům dětí z MŠ

Dopis rodičům 1.st_ZŠ  (pdf) dokument školy zaslaný zákonným zástupcům dětí z 1. st. ZŠ (vady řeči, sluchové postižení)

Dopis rodičům_SŠ_příprava (pdf) dokument školy zaslaný zákonným zástupcům žáků, kteří budou konat přijímací zkoušku na SŠ

příloha_čestné_prohlášení (pdf) ke stažení – nutno podepsat před prvním vstupem do školky, školy – bude připraveno vytištěné u vchodu

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ  – materiál MŠMT zveřejněný dne 15.4.2020 – podmínky budou ministerstvem upřesněny do konce dubna 2020

 

 

Co je to koronavirus? - odkaz na vysvětlení pro děti

Jak vysvětlit dětem co se děje  – další odkaz na vysvětlení pro děti

irena.kucerova@specskiva.cz   – to je email naší školní paní psycholožky, ozvěte se, pokud potřebujete v tomto náročném řešení řešit problém s Vaším dítětem – pomůže i na dálku!!

Od 11. března 2020 do odvolání je ukončeno přímé vzdělávání v naší

 • základní škole
 • základní škole speciální
 • školní družině
 • internátu
 • mateřské škole

Zákonní zástupci, kteří potřebujete potvrzení o uzavření školy pro svého zaměstnavatele kvůli čerpání “ošetřovného” – přijďte si pro něj osobně nebo volejte do školy v době od 7.00 do 13.00, pište na e-mail: spec.sk.iva@volny.cz   nebo miroslava.krupalova@specskiva.cz – potvrzení připravíme, zašleme.

Odkazy na stránky MŠMT s informacemi: 

Jak mluvit s dětmi o korobaviru – rady MŠMT - odkaz na stránku s informacemi, ke stažení příručka i komika

ZAJIŠTĚNÍ VYUČOVÁNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE:

V dalších záložkách : ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, ZŠS najdete výukové materiály do většiny předmětů ke stažení a odkazy na vhodné internetové zdroje. Tyto stránky se průběžně aktualizují.

Aktuální situace – zajištění vyučování na dálku:

Je navázán kontakt se všemi žáky a jejich rodinami.

Každý čtvrtek odcházejí úkoly na další školní týden- úkoly odcházejí e-mailem či poštou v listinné podobě nebo jsou roznášeny osobně (ne všichni naši žáci mají internet). některým žákům i přes internetové spojení zasíláme některé pracovní materiály vytištěné (nemají přístup k tiskárně nebo třeba aktuálně dojde barva – jsme schopní a ochotní situaci takto řešit).

Především žákům základní školy speciální  zasíláme i jednoduché vytvořené didaktické hry  – především pexesa k procvičování základního učiva.

Zřídili jsme přístup všem žákům základní školy  a základní školy speciální dílu i dětem z MŠ  do databáze on line didaktických testů, her  ALF a ALFÍČEK.  Připojení dětí organizují třídní učitelky. Více v záložce, kterou najdete u stránek tříd.

Ve škole každý pracovní den sedí u telefonu 725 961 254 od 8.00 do 12.00 jeden pedagog, na kterého se mohou rodiče obrátit s jakýmkoliv problémem. Sám rovněž telefonuje rodinám a zjišťuje informace o spokojenosti a potížích, na které následně reagujeme.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, děkujeme za spolupráci a Vaši výdrž a trpělivost.

Všichni si uvědomujeme, že je zájmu Vašich dětí, aby se i doma patřičně vzdělávaly aspoň tímto způsobem.

Promární_prevence_po_znovuotevření_školy (pdf) – na co se zaměří primární prevence po znovuotevření školy

Starší zprávy:

Informace rodičům o uzavření naší školy ze dne 10.3.2020: Dopis rodičům_uzavření školy_10.3.2020 (pdf)

Oznámení rodičům o přerušení provozu naší mateřské školy ze dne 11.3.2020 – do odvolání: Oznámení o přerušení provozu MŠ koronavir (pdf)

Další dokumenty: