ilu img

Kontakty

Telefony

725 961 069 – ředitelka Ing. Marta Špalková

725 961 134 – zástupce ředitelky PaedDr. Miroslava Křupalová

720 978 383 – vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Petra Krysová

725 961 148 – zástupce ředitelky pro dětský domov, internát a školní družinu –  Mgr. Jana Nečasová

725 961 254 – Dětský domov

546 451 931 – pevná linka

777 572 070 – kancelář ředitelky

spec.sk.iva@volny.cz – školní e-mail

Datová schránka:  hj7xe96

E-mailové adresy 

VEDENÍ ŠKOLY

Ing. Marta Špalková – ředitelka školy – marta.spalkova@specskiva.cz

PaedDr. Miroslava Křupalová – zástupkyně ředitelky – miroslava.krupalova@specskiva.cz

Mgr. Jana Nečasová – zástupkyně ředitelky pro DD, INT a ŠD – jana.necasova@specskiva.cz

Mgr. Petra Krysová – vedoucí školního poradenského pracoviště - petra.krysova@specskiva.cz

Mgr. Irena Kučerová – psycholog – irena.kucerova@specskiva.cz

Květa Leikepová – ekonomka školy - kveta.leikepova@specskiva.cz