ilu img

Kontakty

Telefony

725 961 069 – ředitelka Ing. Marta Špalková

725 961 134 – zástupkyně ředitelky pro ZŠ a ZŠS –  PaedDr. Miroslava Křupalová

720 978 383 – zástupkyně ředitelky pro MŠ, školní družinu, internát a školní poradenské pracoviště – Mgr. Petra Krysová

725 961 254 – sborovna – pro rodiče, pro SMS, když hovor nepřijmeme – voláme zpátky

546 451 931 – pevná linka

spec.sk.iva@volny.cz – školní e-mail

Datová schránka:  hj7xe96

E-mailové adresy 

Ing. Marta Špalková – ředitelka školy – marta.spalkova@specskiva.cz

PaedDr. Miroslava Křupalová – zástupkyně ředitelky – miroslava.krupalova@specskiva.cz

Mgr. Petra Krysová – zástupkyně ředitelky - petra.krysova@specskiva.cz

Mgr. Irena Kučerová – psycholog – irena.kucerova@specskiva.cz

PhDr. Božena Jeřábková – psycholog – od 1.9. 2021 – bozena.jerabkova@specskiva.cz

Veronika Urbánková - ekonomka školy - veronika.urbankova@specskiva.cz

Vendula Gacova – hospodářka školy – vendula.gacova@specskiva.cz