ilu img

Kontakty

Název školy:

Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Adresa školy:

MŠ, ZŠ a DD Ivančice,p.o.

ul. Široká 484/42, 664 91 Ivančice

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601 82

Telefon: 546 451 931, 777 572 070 – kanceláře

Dětský domov: 725 961 254 (v době provozu – odpoledne a víkendy)

e-mail: spec.sk.iva@volny.cz

Datová schránka: hj7xe96

Facebook: Facebook MŠ, ZŠ a DD, Ivančice

IČO: 70 840 661

 

Ředitelka školy: Ing. Marta Špalková, tel.: 725 961 069

Zástupkyně ředitelky pro MŠ, ZŠ a ZŠS: PaedDr. Miroslava Křupalová, tel.: 725 961 134

Zástupkyně ředitelky pro dětský domov, internát a školní družinu: Mgr. Jana Nečasová tel.: 725 961 148

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Petra Krysová

Školní psycholog: Mgr. Irena Kučerová, od 1.9.2017

Vedoucí učitelka mateřské školy: Bc. Blanka Pekárková

Výchovný poradce: Ing. Marta Špalková, tel.: 725 961 069

Preventista rizikového chování: Mgr. Petra Krysová

Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Ludmila Marková

Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií: Ing. Lucie Špalková

Metodik ochrany člověka za mimořádných událostí: Mgr. Božena Svobodová

Vedoucí školní jídelny: Dana Křečková

Ekonomka školy: Květa Leikepová

Účetní školy:Michala Konečná

Sekretářka: Tereza Ryšánková